Karty produktów

Karty Produktów do komponentów systemu MultiGips w jednym miejscu

 
 

Tynki gipsowe

MultiGips MP100L
Gips tynkarski maszynowy lekki MP 100 Leicht jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie gipsu ze specjalnymi, lekkimi dodatkami spełniającą wymagania normy wg EN 13279-1, B4/50/02
 
MultiGips MP Classic ROCK (Produkcja Jaworzno)
Gips tynkarski maszynowy MP Classic ROCK jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie gipsu o zwiększonej twardości powierzchni wg EN 13279-1, B7/50/6
 
 

Tynki cementowo-wapienne

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny MPK01
Zaprawa tynkarska MPK01 jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu portlandzkiego, lekkich wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1
 
MultiGips Obrzutka cementowa
MultiGips Obrzutka cementowa jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1.
 
 

Środki gruntujące

MultiGips Betongrunt
Środek gruntujący MultiGips Betongrunt jest to wymieszana z piaskiem kwarcowym dyspersja tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkaicznych
 
MultiGips Grundiermittel
Wysoko skondensowany środek gruntujący do systemów gipsowych tynków wewnętrznych. Zawiesina na bazie żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe