Ściany warstwowe

Ściany warstwowe MultiGips to szczególnie polecane rozwiązanie w przypadku przegród między lokalami mieszkalnymi w budynkach o konstrukcji szkieletowej, w których ściany te nie pełnią funkcji nośnej.
 
Ich najważniejsze walory to szybkie i proste wykonanie (brak potrzeby tynkowania), wysoka izolacyjność akustyczna, wysoka ognioodporność, zalety użytkowe (trwałość, możliwość wieszania dużych obciążeń) i przed wszystkim smukłość ścian w porównaniu ze ścianami tradycyjnymi.
 
Ściany warstwowe      Ściany warstwowe
Rys. Schemat ściany podwójnej:
1 – ściana sąsiednia (masywna)
2 – płyta gipsowa MultiGips
3 – wełna mineralna
4 – taśma z korka prasowanego
5 – klej gipsowy MultiGips
 
W porównaniu do ścian masywnych, ścian warstwowe MultiGips dają następujące korzyści:

  • lekkość przegrody – zmniejszamy obciążenie stropów i fundamentów budynku, ściany warstwowe MultiGips są 2 – 3 krotnie lżejsze w porównaniu ze ścianami masywnymi,
  • zysk na powierzchni użytkowej, poprawa stosunku powierzchni użytkowej do powierzchni całkowitej o co najmniej 1%,
  • obniżenie kosztu wykonania ścian,
  • możliwość wydzielenia pomieszczeń ogrzewanych od nieogrzewanych (np. korytarzy w budynkach mieszkalnych) z uwagi na bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła nawet do 0,43 W/m2K
  • możliwość wyboru jednego z wariantów sytemu ścian MultiGips w zależności od wymaganej izolacyjności akustycznej,
  • odporność ogniowa EI/REI 180

 

Zwiększenie powierzchni użytkowej – kalkulacja
 
Wymagania akustyczne dla ścian międzylokalowych
 
Metoda obliczania wskaźnika R’A1
 
 

Wybrane warianty ścian warstwowych MultiGips

 

Ściana z dwóch warstw płyty gipsowej MultiGips 80mm

195mm Grubość: 195 mm
Wełna: Knauf PTN 25 mm
Szczelina powietrzna: 10 mm
Masa powierzchniowa: 147-152 kg/m2
Współczynnik izolacyjności akustycznej: Rw (C;Ctr) = 55 dB (-2,-5)

 
 
 

Ściana z dwóch warstw płyty gipsowej MultiGips 80mm

220mm Grubość: 220 mm
Wełna: Rockwool Venti-Max 50 mm
Szczelina powietrzna: 10 mm
Masa powierzchniowa: 147-152 kg/m2
Współczynnik izolacyjności akustycznej: Rw (C;Ctr) = 54 dB (-1,-4)

 
 
 

Ściana z dwóch warstw płyty gipsowej MultiGips 80mm i 100mm

240mm Grubość: 240 mm
Wełna: Rockwool Venti-Max 50 mm
Szczelina powietrzna: 10 mm
Masa powierzchniowa: 166-170 kg/m2
Współczynnik izolacyjności akustycznej: Rw (C;Ctr) = 56 dB (-1,-4)

 
 
 

Ściana z dwóch warstw płyty gipsowej MultiGips 100mm

260mm Grubość: 260 mm
Wełna: Rockwool Venti-Max 50 mm
Szczelina powietrzna: 10 mm
Masa powierzchniowa: 184-188 kg/m2
Współczynnik izolacyjności akustycznej: Rw (C;Ctr) = 64 dB (-3,-7)