Warunki użytkowania

Wyłączenie odpowiedzialności
VG-ORTH GmbH & Co. KG (VG-ORTH) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność, poprawność i kompletność informacji udostępnianych na tej stronie internetowej poprzez regularne sprawdzanie wszystkich jej treści. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć błędów. Dlatego też nie możemy zagwarantować, że podane tu informacje są kompletne, dokładne i aktualne.
 
VG-ORTH nie ponosi odpowiedzialności za treść i dostępność stron internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez linki zewnętrzne na tej stronie. VG-ORTH dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści, które mogą naruszać prawo karne lub przepisy o odpowiedzialności cywilnej, a także naruszać moralność lub dobre obyczaje.
 
VG-ORTH zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub zaprzestania prowadzenia tej strony internetowej w każdej chwili bez uprzedzenia. VG-ORTH nie jest zobowiązana do aktualizacji treści zawartych na tej stronie internetowej.
 
Użytkownicy są poinformowani, że wchodzą na tę stronę internetową i korzystają z niej na własne ryzyko. VG-ORTH nie ponosi odpowiedzialności za szkody – bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe, szkody, które można było wcześniej przewidzieć lub szkody następcze – które rzekomo powstały z powodu lub w związku z dostępem użytkownika do i/lub korzystaniem z tej strony internetowej.
 
 
Prawa autorskie
© Copyright 2018 VG-ORTH GmbH & Co. KG Stadtoldendorf (Niemcy). Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
Projekt strony internetowej właściciela praw autorskich oraz wszystkie treści opublikowane na tej stronie (tekst, zdjęcia, grafika) są chronione prawem autorskim. Strony tej witryny mogą być powielane wyłącznie do użytku prywatnego. Publiczne rozpowszechnianie i wprowadzanie zmian w tekstach lub grafikach jest niedozwolone. Prawa autorskie do opublikowanych treści stworzonych przez VG-ORTH pozostają wyłącznie własnością wydawcy. Niektóre zdjęcia na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi osób trzecich.
 
O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe na tej stronie internetowej są chronionymi znakami towarowymi VG-ORTH. Dotyczy to w szczególności marek, oznaczeń modeli, logotypów i emblematów.