Tynki cementowo-wapienne

Zaprawy tynkarskie wg EN 998-1

 
Tynki cementowo-wapienne to zaprawy tynkarskie spełniające wymaganie normy EN 998-1 do wykonywania jedno lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej (np. łazienki, piwnice).
 

Tynki cementowo-wapienne

 

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny MPK01

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny MPK01

Zaprawa tynkarska MPK01 jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu portlandzkiego, lekkich wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1
Do wykonywania jedno lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków
Czas wykorzystania: ok. 300 minut
Reakcja na ogień: A1

 
Karta Produktu (PDF)  
Deklaracja Właściwości Użytkowych (PDF)  
Karta Charakterystyki (PDF)

Dane techniczne
Zużycie przy 10 mm grubości warstwy: ok. 13,0 kg/m2
Wytrzymałość na ściskanie: CS I
Forma pakowania: papierowy worek 30 kg
Pakowanie: 42 szt./paleta
Waga 1 palety: ok. 1260 kg
Przechowywanie: 9 miesiące od daty produkcji
 

 
 

MultiGips Obrzutka cementowa

MultiGips Obrzutka cementowa

MultiGips Obrzutka cementowa jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1
Do wykonywania maszynowego lub ręcznego tradycyjnej obrzutki tynkarskiej pod tynki,
Czas wykorzystania: 240 minut
Reakcja na ogień: Euroklasa A1

 
Karta Produktu (PDF)  
Deklaracja Właściwości Użytkowych (PDF)  
Karta Charakterystyki (PDF)

Dane techniczne
Grubość warstwy: 4 – 8 mm
Wytrzymałość na ściskanie: CS IV
Forma pakowania: papierowy worek 30 kg
Pakowanie: 40 szt./paleta
Waga 1 palety: ok. 1220 kg
Przechowywanie: 9 miesięcy od daty produkcji