Akcesoria do systemu

Środki gruntujące

 
 

MultiGips Betongrunt

MultiGips Betongrunt

– wymieszana z piaskiem kwarcowym dyspersja tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkaicznych
– do gruntowania gładkich, niechłonnych powierzchni (zwłaszcza betonowych), przeznaczonych do robót tynkarskich

 
Karta Produktu (PDF)  
Karta Charakterystyki (PDF)  

Dane techniczne
Stosowanie: gotowy do użycia po wymieszaniu
Kolor: czerwony
Zużycie: ok. 250 g/m2
Czas schnięcia: min. 12 godz.
Temperatura obróbki: +5oC
Forma pakowania: wiadro 15 kg
Pakowanie: 24 szt./paleta
Waga 1 palety: ok. 380 kg
Przechowywanie: 6 miesiące od daty produkcji
 

 
 

MultiGips Grundiermittel

MultiGips Grundiermittel

– wysoko skondensowany środek gruntujący do systemów gipsowych tynków wewnętrznych. Zawiesina na bazie żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe
– do gruntowania nasiąkliwych i mocno chłonnych podłoży wewnątrz budynków, na których mają być wykonywane roboty tynkarskie lub malarskie.

 
 
Karta Produktu (PDF)  
Nowa Karta Charakterystyki (PDF)  
Stara Karta Charakterystyki (PDF)

Dane techniczne
Stosowanie: rozcieńczyć wodą 1:2 do 1:5
Kolor: żółty
Zużycie: ok. 100 g/m2
Czas schnięcia: min. 12 godz.
Temperatura obróbki: +5oC
Forma pakowania: wiadro 15 kg
Pakowanie: 24 szt./paleta
Waga 1 palety: ok. 380 kg
Przechowywanie: 12 miesiące od daty produkcji