Karty charakterystyki

Karty Charakterystyki do komponentów systemu MultiGips w jednym miejscu

 
 

Tynki gipsowe

MultiGips MP100L – produkcja Jaworzno
Gips tynkarski maszynowy lekki MP 100 Leicht jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie gipsu ze specjalnymi, lekkimi dodatkami spełniającą wymagania normy wg EN 13279-1, B4/50/02
 
MultiGips MP100L Weiss
Gips tynkarski maszynowy lekki MP 100 Leicht Weiss jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie białego gipsu ze specjalnymi, lekkimi dodatkami spełniającą wymagania normy wg EN 13279-1, B4/50/02
 
MultiGips MP Classic ROCK
Gips tynkarski maszynowy MP Classic ROCK jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie gipsu o zwiększonej twardości powierzchni wg EN 13279-1, B7/50/6
 
 

Tynki cementowo-wapienne

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny MPK01
Zaprawa tynkarska MPK01 jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu portlandzkiego, lekkich wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1
 
MultiGips Obrzutka cementowa
MultiGips Obrzutka cementowa jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1
 
 

Środki gruntujące

MultiGips Betongrunt
Środek gruntujący MultiGips Betongrunt jest to wymieszana z piaskiem kwarcowym dyspersja tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkaicznych
 
MultiGips Grundiermittel
Wysoko skondensowany środek gruntujący do systemów gipsowych tynków wewnętrznych. Zawiesina na bazie żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe