Lokalizacja

Lokalizacja

VG-ORTH Polska sp. z o.o.

43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51
tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
lp.spigitlumnull@spigitlum

NIP: 632-17-22-088

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000175018
Kapitał zakładowy: 6.100.000 zł