Certyfikaty

ISO 9001 i 14001

 
Mając na uwadze zadowolenie naszych klientów pragniemy poinformować, że ustanowiony i wdrożony przez VG-ORTH Polska Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania zawarte w normach PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością – Wymagania i PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania, czego potwierdzeniem jest pomyślnie odbyty audit recertyfikujący, przeprowadzony w firmie w dniach 16-18.05.2018r. oraz uzyskany Certyfikat dla SZ wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 stosowany w zakresie:
 
Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu oraz sprzedaż produktów własnych i towarów handlowych z branży budowlanej.
 
System Zarządzania został wdrożony na całą strefę działalności firmy i ma na celu poprawę przejrzystości systemu organizacyjnego funkcjonującego w przedsiębiorstwie oraz podwyższenie jakości usług świadczonych przez VG-ORTH Polska Sp. z o.o., a tym samym wzmocnienie zaufania klientów, poprawę wizerunku firmy na rynku oraz systemowe zarządzanie środowiskiem.
 

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu oraz sprzedaż produktów własnych i towarów handlowych z branży budowlanej.
 


Polityka zintegrowanego systemu jakości i Środowiskowego
 


SKARGI / UWAGI

W związku z wdrożeniem w VG-ORTH Sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego informujemy, że osobą przyjmującą skargi/uwagi dotyczące działalności środowiskowej VG-ORTH Sp. z o.o. jest p. Barbara Smędzik-Waligóra – Asystent ds. ZSZ – Laborant, Inspektor Ochrony Danych.
kontakt: lp.spigitlumnull@arabrab.arogilaw