Dokumentacja CE

Deklaracje Właściwości Użytkowych do komponentów systemu MultiGips w jednym miejscu

 
 

Płyty gipsowe pełne MultiGips PN-EN 12859
(średnia gęstość)
 

MultiGips Z100

Z 100

Grubość: 100 mm
Gęstość: ok. 860 kg/m3
 
Produkcja Polska - Pobierz (PDF)  
Produkcja Niemiecka - Pobierz (PDF)

 
 

MultiGips Z80

Z 80

Grubość: 80 mm
Gęstość: ok. 860 kg/m3
 
Produkcja Polska - Pobierz (PDF)  
Produkcja Niemiecka - Pobierz (PDF)  
Produkcja Białoruś - Pobierz (PDF)

 
 

MultiGips Z60

Z 60

Grubość: 60 mm
Gęstość: ok. 930 kg/m3
 
Produkcja Niemiecka - Pobierz (PDF)

 
 

Płyty gipsowe pełne MultiGips wodoodporne PN-EN 12859
(średnia gęstość)
 

MultiGips HY100

HY 100

Grubość: 100 mm
Gęstość: ok. 860 kg/m3
 
Produkcja Polska - Pobierz (PDF)  
Produkcja Niemiecka - Pobierz (PDF)

 
 

MultiGips HY80

HY 80

Grubość: 80 mm
Gęstość: ok. 860 kg/m3
 
Produkcja Polska - Pobierz (PDF)  
Produkcja Niemiecka - Pobierz (PDF)

 
 

MultiGips HY60

HY 60

Grubość: 60 mm
Gęstość: ok. 930 kg/m3
 
Produkcja Niemiecka - Pobierz (PDF)

 
 

Komponenty na bazie gipsu

Kleber ClassicWeiss 90
Klej do płyt gipsowych zwykłych
klej na bazie gipsu wg EN 12860 do łączenia płyt gipsowych
 
Kleber Hydro 90
Klej do płyt gipsowych wodoodpornych
klej na bazie gipsu wg EN 12860 do łączenia wodoodpornych płyt gipsowych
 
FG 70 Füll- und Zargengips
Spoiwo gipsowe do wypełnień
Spoiwo gipsowe wg EN 13279-1 do wypełniania połączeń ze stropem ścian z płyt gipsowych, wypełniania bruzd instalacyjnych
 
MultiGips Gipsowa gładź szpachlowa
Gładź szpachlowa wzmocniona polimerami
Gładź na bazie gipsu wg EN 13279-1 do wygładzania powierzchni ścian
 
 

Pozostałe elementy systemowe

MultiGips Perfekt Glatt
Gotowa gładź polimerowa
Gotowa masa szpachlowa wg EN 13963 do wygładzania powierzchni ścian i spoin, szpachlowania cienkowarstwowego stosowania ręcznego i maszynowego
 
Przekładka bitumiczna
Do wykonywania elastycznych połączeń pomiędzy elementami budowlanymi z płyt gipsowych i przylegających elementów
 
 

Tynki gipsowe

MultiGips MP100L
Gips tynkarski maszynowy lekki MP 100 Leicht jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie gipsu ze specjalnymi, lekkimi dodatkami spełniającą wymagania normy wg EN 13279-1, B4/50/02
 
MultiGips MP Classic ROCK (Produkcja Jaworzno)
Gips tynkarski maszynowy MP Classic ROCK jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie gipsu o zwiększonej twardości powierzchni wg EN 13279-1, B7/50/6
 
 

Tynki cementowo-wapienne

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny MPK01
Zaprawa tynkarska MPK01 jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu portlandzkiego, lekkich wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1
 
MultiGips Obrzutka cementowa
MultiGips Obrzutka cementowa jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1