Polityka prywatności

VG-ORTH GmbH & Co. KG (VG-ORTH) zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych.
VG-ORTH gwarantuje, że zarówno wewnątrz firmy, jak i u zewnętrznych usługodawców przestrzegane są wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.
 
Z informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej mogą Państwo korzystać bez ujawniania swojej tożsamości.
 
Przy każdej wizycie na stronie internetowej automatycznie zbierane są ogólne informacje techniczne, takie jak: rodzaj używanej przeglądarki internetowej, system operacyjny oraz nazwa domeny dostawcy usług internetowych. Żadna z tych informacji nie może być wykorzystana do identyfikacji użytkownika. W każdej chwili możesz uniemożliwić nam zbieranie i przechowywanie tych danych dla przyszłych wizyt.
 
 
Wykorzystanie plików cookie
Ta strona korzysta z plików cookie w uzasadnionym interesie. Cookie jest małym plikiem tekstowym, który jest zapisywany na Państwa komputerze podczas odwiedzania określonych stron internetowych, aby w przyszłości szybciej się one ładowały. Te pliki tekstowe umożliwiają VG-ORTH dostarczanie informacji w sposób bardziej bezpieczny, efektywny i przyjazny dla użytkownika. Większość cookies używanych przez VG-ORTH to cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej. Cookies nie zawierają żadnych wirusów. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje cookies automatycznie. Oprócz całkowitego wyłączenia plików cookies, można również skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby przed zapisaniem plików cookies na komputerze pytała o zgodę.
 
 
Korzystanie z funkcji udostępniania w mediach społecznościowych
VG-ORTH korzysta z platformy wideo YouTube, obsługiwanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest platformą, która umożliwia odtwarzanie plików audio i wideo.
 
Podczas odwiedzin naszej strony internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube tworzy połączenie między przeglądarką a YouTube w celu przesłania pliku wideo lub audio. Podczas tworzenia połączenia dane są przekazywane do YouTube.
 
Informacje o zakresie gromadzonych danych, celu ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube, Państwa prawach w odniesieniu do tych danych oraz wskazówki, jak mogą Państwo chronić swoją prywatność, znajdą Państwo w Polityce Prywatności YouTube.
 
 
Ochrona nieletnich
Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać VG-ORTH żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. VG-ORTH nie żąda, nie gromadzi i nie przekazuje danych osobowych dzieci.
 
 
Państwa prawa
Przepisy o ochronie danych osobowych przyznają Państwu prawo dostępu do informacji o Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Zgodnie z odpowiednimi przepisami, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, poinformujemy Państwa na piśmie o danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Wnioski tego rodzaju można przesyłać na adres podany poniżej lub pocztą elektroniczną na adres ed.htro-gvnull@ztuhcsnetaD.
 
Mają Państwo również prawo do sprostowania lub usunięcia zebranych przez nas danych osobowych, które mogą być niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Twoje dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe są usuwane, jeśli
I) cofniesz swoją zgodę,
II) nie jest już konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu osiągnięcia pierwotnego celu przetwarzania danych osobowych, lub
III) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 
Nie dotyczy to danych osobowych, które są wymagane do celów rozliczeniowych lub księgowych, ani danych osobowych podlegających ustawowemu okresowi przechowywania.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres ed.htro-gvnull@ztuhcsnetaD.
 
Jeśli uważasz, że naruszyliśmy przepisy dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z nami pod adresem ed.htro-gvnull@ztuhcsnetaD. Mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego.
W celu ochrony Państwa prywatności i bezpieczeństwa, będziemy sprawdzać Państwa tożsamość przed przekazaniem informacji pocztą lub usunięciem czy sprostowaniem danych osobowych.
 
 
Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie możemy zagwarantować, że operatorzy tych stron przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych.
 
 
Korzystanie z danych kontaktowych
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem tej strony internetowej jest VG-ORTH GmbH & Co.KG, Holeburgweg 24, 37627 Stadtoldendorf.
 
W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych.
 
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych VG-ORTH GmbH & Co.KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Niemcy
ed.htro-gvnull@ztuhcsnetaD