Połączenie ścian

Połączenia elastyczne ścian MultiGips ze ścianami istniejącymi.

 
Połączenia elastyczne ścian MultiGips ze ścianami wykonuje się analogicznie jak połączenia ze stropem z tą różnicą, że przestrzeń między płytą MultiGips a taśmą elastyczną wypełniona zostaje szczelnie klejem gipsowym podczas murowania ściany.
 
Odległość otworu drzwiowego w ścianie MultiGips od ściany poprzecznej nie powinna być mniejsza niż 10 cm.
W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 50 cm, połączenie ściany MultiGips ze ścianą poprzeczną wykonuje się jako sztywne (bez taśmy elastycznej).
 
Istotne jest nacięcie kielnią połączenia tynku ze ścianą gipsową MultiGips po całym obwodzie.
 
Połączenie ścian
 
 
Połączenie ścian