Połączenie ścian

Połączenia elastyczne ścian MultiGips ze ścianami istniejącymi.

 
Połączenia elastyczne ścian MultiGips ze ścianami wykonuje się analogicznie jak połączenia ze stropem z tą różnicą, że przestrzeń między płytą MultiGips a taśmą elastyczną wypełniona zostaje szczelnie klejem gipsowym podczas murowania ściany.
 
Odległość otworu drzwiowego w ścianie MultiGips od ściany poprzecznej nie powinna być mniejsza niż 10 cm.
W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 50 cm, połączenie ściany MultiGips ze ścianą poprzeczną wykonuje się jako sztywne (bez przekładki z korka).
 
Istotne jest nacięcie kielnią połączenia tynku ze ścianą gipsową MultiGips po całym obwodzie.
 
Połączenie ścian
 
 
Połączenie ścian