Otwory drzwiowe

Otwory drzwiowe

 
Montaż ościeżnic w ścianie gotowej zachodzi najczęściej w przypadku ościeżnic drewnianych prostych lub opaskowych.
Montaż należy wówczas wykonywać według zaleceń producenta stolarki drzwiowej w przygotowanych uprzednio w ścianie otworach. Wykonując w ścianach MultiGips otwory drzwiowe należy pamiętać o następujących zasadach:
– spoiny pionowe płyt górnej warstwy sąsiadujących z otworem nie powinny znajdować się bliżej niż 15 cm od krawędzi otworu,
– przykładowy sposób rozmieszczenia płyt dla otworów o szerokości 80 cm, 90 cm i 100 cm zilustrowano poniżej.
 
Otwory drzwiowe      Otwory drzwiowe      Otwory drzwiowe
 
 

Otwory drzwiowe – wariant I

 
W tym wariancie, gdy płyty nadprożowe są cięte w kształt litery L, zaleca się zastosowanie progowego elementu zbrojącego.
 
W przypadku otworów drzwiowych o szerokości powyżej 1 m należy stosować nadproża np. z wykorzystaniem kształtowników stalowych typu „U”.
 
Otwory drzwiowe      Otwory drzwiowe      Otwory drzwiowe
 
Jako belka nadprożowa został zastosowany profil ze stali ocynkowanej o grubości 2 mm-UA 75 mm, używany w systemie ścian z płyt gipsowo-kartonowych jako wzmocniony profil drzwiowy.
 
 

Otwory drzwiowe – wariant II

 
W wielu przypadkach, przy typowej wysokości otworu w mieszkaniach oraz typowej wysokości kondygnacji w budownictwie mieszkaniowym, można tak ułożyć płyty nad otworem aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia rys w narożach otworu.
 
Układając płyty ostatniej warstwy „na stojąco”, nad otworem drzwiowym należy położyć płyty dłuższym bokiem i następnie wkleić od góry wstawki o odpowiedniej szerokości.
 
Szczegóły ułożenia płyt przedstawiono na rysunku.
 
Otwory drzwiowe
 
W tym wariancie, gdzie w warstwie nadprożowej są pełne płyty, nie ma potrzeby stosowania progowego elementu zbrojącego.
 
Otwory drzwiowe      Otwory drzwiowe
 
Montaż nadproża powinien być wykonany z całych płyt, umieszczonych nad otworem drzwiowym, jak przedstawiono na poniższych zdjęciach.
 
Otwory drzwiowe      Otwory drzwiowe
 
Otwory drzwiowe      Otwory drzwiowe
 
 

Montaż ościeżnic w trakcie murowania ścian

 
W ten sposób montuje się typowe ościeżnice stalowe. Po jednej stronie ościeżnicy muruje się ściankę na wysokość 4 warstw płyt. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy gipsowej powierzchnie ściany MultiGips stykającą się z ościeżnicą należy zarysować piłą.
 
Przestrzeń wewnątrz dłuższego boku ościeżnicy wypełnia się spoiwem MultiGips FG70 z dodatkiem kleju gipsowego Fugenfüller Kleber w stosunku 5:1. Następnie nasadza się ościeżnicę na krawędź boczną ściany, pionuje oraz obmurowuje płytami z drugiej strony.
 
Przestrzeń wewnątrz ościeżnicy powinna być wypełniona całkowicie za pomocą zaprawy gipsowej. Zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne typowych ościeżnic stalowych poprzez cynkowanie ogniowe, malowanie farbami chlorokauczukowymi lub ftalowymi.
 
Otwory drzwiowe      Otwory drzwiowe