Najczęstsze błędy montażowe

Najczęściej spotykane błędy popełniane przy wykonywaniu ścian działowych

 
1. Jeśli występują pęknięcia w strefie ponad otworem drzwiowym, sprawdź:
– czy płyty zostały odpowiednio rozmieszczone
– czy połączenia pomiędzy płytami są dokładnie wypełnione klejem
– czy podczas wykonywania nadproża płyty były podparte
 
2. Jeśli klej gipsowy wiąże zbyt szybko sprawdź, czy został przygotowany w prawidłowy sposób (patrz dział MONTAŻ - CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE)
Niedopuszczalne jest powstawanie rys w obrębie styków, z wyjątkiem rys wymuszonych poprzez nacięcie kielnią, które przed przystąpieniem do robót malarskich należy wypełnić elastyczną masa akrylową.
 
3. Jeśli występują pęknięcia w miejscu łączenia ścian działowych ze stropem lub w innych miejscach, sprawdź:
– w jaki sposób były wykonywane bruzdy instalacyjne (patrz dział montaż instalacji)
– czy połączenie ścian ze stropem zostało szczelnie wypełnione spoiwem wypełniającym MultiGips FG70
– czy przekładka elastyczna została przyklejona na całej szerokości ściany (czy połączenie jest w pełni elastyczne)