Montaż ścian

Montaż pierwszej warstwy płyt

 
Płyty można układać zarówno wpustem do góry (po ścięciu piłą pióra – zdjęcie 6) jak i wpustem do dołu co wymaga wypełnienia tej szczeliny klejem.
 
Montaż ściany zaczyna się od płyty całej lub przyciętej, pamiętając o tym, że spoiny pionowe płyt następnej warstwy mają być przesunięte na odległość przynajmniej
10 cm. Klej gipsowy MultiGips Fugenfuller Kleber nanosi się za pomocą kielni sztukatorskiej na taśmy rozłożone na podłożu oraz przyklejone do ściany, a następnie mocnym ruchem dociska się płytę do pokrytych klejem powierzchni (zdjęcie 7, 8).
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
Następne płyty mocuje się podobnie. Po dociśnięciu każdej płyty klej powinien wypłynąć ze spoiny. Po zamontowaniu pierwszej warstwy płyt koryguje się jej odchyłki od linii prostej. W tym celu przykłada się poziomo łatę murarską oraz dociska do łaty płyty za pomocą młotka gumowego (zdjęcie 9). Następnie pionuje się płyty pierwszej warstwy (zdjęcie 10).
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
 

Montaż następnych warstw

 
Do montażu drugiej warstwy przystępuje się po wstępnym związaniu kleju w pierwszej warstwie, czyli po około 1 godzinie (zdjęcie 11). We wpusty poziome i pionowe płyt już zamontowanych nakłada się klej gipsowy. Zdecydowanym ruchem dosuwa się montowaną płytę tak, aby klej wypłynął na boki, następnie za pomocą łaty sprawdza się ustawienie pionowe płyty. Nadmiar kleju zbiera się z powierzchni styków.
 
Gdy płyty są właściwie dopasowane, klej zostaje zebrany równomiernie z każdej z nich. W zależności od umiejętności murarza, może on wykonywać 2-3 warstwy nie czekając, aż klej zwiąże w warstwie spodniej.
 
Należy pamiętać, że zasady murowania ścian z płyt MultiGips są zbliżone do tradycyjnych zasad sztuki murarskiej. Dotyczy to zwłaszcza:
– przesunięcia spoin pionowych w kolejnych warstwach (minimum 10 cm),
– przewiązania płyt kolejnych warstw w narożach ścian.
– do cięcia płyt używa się piły ręcznej (zdjęcie 12) lub mechanicznej.
– w przypadku układania płyt na stojąco występuje zbieganie się odległości spoin pionowych w stosunku do sąsiadującej warstwy z układem wzdłużnym płyt co powoduje brak zachowania przesunięcia min. 10 cm. Nie jest to błąd wykonawczy i sporadyczne pokrywanie się spoin pionowych jest w tym przypadku dopuszczalne pod warunkiem, że takie spoiny nie występują na trzech kolejnych warstwach.
 
Montaż ścian      Montaż ścian
 
Klej powinien być o konsystencji gęstej śmietany, należy go nakładać dokładnie na cała powierzchnię wpustów pionowych i poziomych tak aby po montażu wypłynął na połączeniach poszczególnych bloczków.
 
Montaż ścian      Montaż ścian
 
Montaż ścian      Montaż ścian
 
Po zebrania kleju z płyt na połączeniach powinna być widoczna tylko spoina.
 
Montaż ścian      Montaż ścian
 
 

Montaż ostatniej warstwy

 
Wykończenie pod stropem z użyciem pianki montażowej niskoprężnej.
 
Podany tu sposób wykonania połączenia ze stropem ścian MultiGips jest szczególnie zalecany w przypadku gdy stropy są szpachlowane a szpachlowanie pomieszczeń odbywa się już po wykonaniu posadzek. Pozwala w dużym stopniu uniknąć powstawania rys poziomych w miejscu wykonywanej dylatacji.

1. Ściąć poziomo płyty pod wymiar, tak aby powstała szczelina pod stropem szerokości 1,5 do 2 cm (zdjęcie 13).
2. Odkurzyć dokładnie ciętą powierzchnię z pyłu gipsowego (zdjęcie 14).
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
3. Przed aplikacją pianki obficie zwilżyć powierzchnię wodą lub środkiem gruntującym (zdjęcie 15).
4. Dokładnie wypełnić szczelinę pianką na całej długości i na pełnej szerokości ściany, czynność powtórzyć z drugiej strony ściany (zdjęcie 16).
UWAGA: Piankę należy aplikować niezwłocznie po wykonaniu ścian w danym pomieszczeniu.
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
5. Po wyschnięciu i stwardnieniu pianki, ściąć jej nadmiar pod skosem (zdjęcie 17).
6. Szczelinę po ścięciu pianki wypełnić spoiwem gipsowym MultiGips FG70 na równo z powierzchnią ściany (zdjęcie 18, 19).
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
7. Po wyschnięciu spoiwa MultiGips FG70 można przystąpić do wklejenia siatki z włókna szklanego szerokości 5 cm poprzez jej wtopienie w klej gipsowy MultiGips (zdjęcie 20, 21, 22).
8. W ostatnim etapie zaszpachlować połączenie gładzią (zdjęcie 23).
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
W przypadku gdy strop jest tynkowany a prace wykończeniowe związane ze szpachlowaniem odbywają się po tynkowaniu oraz przed wykonaniem posadzek, po montażu ścian należy ściąć piankę pod skosem i dalsze czynności związane z wklejeniem siatki z włókna szklanego przeprowadzić po wykonaniu tynku. Tynk przy ścianie gipsowej powinien być odcięty a powstałą szczelinę należy wypełnić po szpachlowaniu masą akrylową.
 
W przypadku gdy grubość tynku zakrywa połączenie pianki ze ścianą MultiGips nie ma potrzeby wklejania siatki.
 
 
Wykończenie pod stropem z użyciem masy gipsowej MultiGips FG70.
 
1. Płyty ostatniej warstwy zaleca się ściąć ukośnie w ten sposób, aby po ich zmontowaniu odległość między stropem a krawędziami płyty wyniosła odpowiednio 1 cm i 3 cm (zdjęcie 24, 25). Zmieść pył gipsowy z powierzchni ciętej płyty.
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
2. Do stropu przykleić na klej gipsowy taśmę elastyczną (zdjęcie 26, 27).
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
3. Przygotować spoiwo gipsowe MultiGips FG70 w postaci gęstej masy. Wypełnić nim dokładnie szczelinę, wtłaczając je od szerszej strony do czasu wypłynięcia spoiwa z drugiej strony. Mamy wtedy pewność pełnego wypełnienia szczeliny na całej grubości ściany. Wypełnienie wyrównać z licem ściany (zdjęcie 28, 29, 30).
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
4. Po wyschnięciu wypełnienia, można dla lepszego rezultatu, w miejscu dylatacji wkleić siatkę z włókna szklanego poprzez jej wtopienie w klej gipsowy (zdjęcie 31, 32, 33).
 
Montaż ścian      Montaż ścian      Montaż ścian
 
W przypadku gdy strop będzie tynkowany, należy wykonać odcięcie przy ścianie MultiGips poprzez nacięcie kielnią wstępnie związanej zaprawy tynkarskiej a szczelinę wypełnić masą akrylową po wyszpachlowaniu ścian.
 
Gdy strop nie jest tynkowany, należy przyciąć widoczny brzeg taśmy elastycznej a następnie wypełnić to miejsce masą akrylową.
 
Montaż ścian      Montaż ścian