Montaż ścian warstwowych

Montaż ścian warstwowych

 

Ściany warstwowe są zespołem dwóch ścian pojedynczych z warstwą wełny pośrodku. Stosowane zazwyczaj dzięki swojej wysokiej izolacyjności akustycznej jako przegrody między mieszkaniami, wykonujemy w następujący sposób:
 
1. Pierwszą ścianę z płyt gipsowych, zgodnie z technologią MultiGips, wykonujemy analogicznie jak przy ścianach pojedynczych.
 
2. W miejscu łączenia ściany MultiGips ze ścianą z innego materiału lub słupem należy wkleić przekładkę z taśmy AkustikPro lub korka prasowanego jako dylatację.
 
3. Otwór drzwiowy – w przypadku ścian w lokalu od korytarza z otworem drzwiowym, podczas murowania pierwszej ściany należy wykonywać otwarte przewiązania płyt w otworach drzwiowych.
 

Montaż ścian

 
4. Wypełnienie szczeliny pod stropem – ostatnią warstwę płyt gipsowych należy ściąć pod kątem tak aby szerokość do stropu wynosiła 1cm od strony wewnętrznej i 3cm od strony zewnętrznej, a do stropu należy przykleić przekładkę z taśmy AkustikPro lub korka. Tak przygotowaną szczelinę należy wypełnić masą gipsową FG70 aplikując od szerszej strony szczeliny.
 
5. Do tak wykonanej ściany należy przykleić wełnę mineralną. W celu lepszego wiązania, klej gipsowy MultiGips należy nakładać na całą powierzchnię zarówno ściany, jak i arkusza wełny mineralnej.
 
6. Drugą ścianę należy wytyczyć pozostawiając 1cm odstępu. Wymurować drugą warstwę ściany rozpoczynając od otwartych przewiązań otworów drzwiowych. Tak wykonany otwór drzwiowy w ścianie warstwowej pozwala na zamontowanie każdego typu ościeżnicy.
 

Montaż ścian

 
7. Szczelinę pod stropem należy wypełnić analogicznie jak w przypadku pierwszej ściany.
 
8. Nie jest błędem wykonawczym brak ścięcia płyt pod skosem, ważne aby wypełnienie spoiwem gipsowym FG70 było wykonane na całej szerokości ściany.
 

Montaż ścian