Montaż instalacji

Montaż instalacji elektrycznych

 
Montaż instalacji elektrycznych wykonuje się w bruzdach. Bruzdy wycina się za pomocą bruzdownic elektrycznych lub ręcznych. Głębokość bruzd pod kable elektryczne powinna wynosić 1/3 grubości ściany. Do wycinania otworów pod puszki elektryczne używa się wycinarek montowanych do wiertarek elektrycznych.
 
Podczas montażu puszek elektrycznych dopuszcza się przewiercenie całej grubości ściany otwornicą.
 
Uwaga: nie wolno wykonywać bruzd za pomocą kucia ręcznego ani z zastosowaniem elektrycznych urządzeń udarowych.
 
Montaż instalacji      Montaż instalacji

Potrzebna narzędzia/sprzęt: bruzdownica, odkurzacz, wiertarka, otwornica do puszek. Trasowanie ściany pod instalacje elektryczne.

 
Montaż instalacji      Montaż instalacji

Bruzdowanie pod kable na głębokość 1/3 grubości ściany. Wyłamywanie bruzd za pomocą cienkiego przecinaka.

 
Montaż instalacji      Montaż instalacji

Wiercenie otworów pod puszki elektryczne. Dopuszcza się przewiercenie całej grubości ściany otwornicą. Wyłamywanie otworu pod puszki za pomocą cienkiego przecinaka.

 
Montaż instalacji      Montaż instalacji

Przygotowana ściana do montażu instalacji elektrycznej po bruzdowaniu. Montaż instalacji elektrycznej.

 
 

Montaż instalacji sanitarnych

 
Zasady wykonywania bruzd do montażu instalacji sanitarnych:
 

1. Bruzdy poziome.
– jeśli głębokość bruzdy nie przekracza 1/3 grubości ściany, nie ma ograniczeń co do długości bruzdy,
– jeśli głębokość bruzdy jest większa niż 1/3 grubości ściany, długość bruzdy nie powinna przekraczać 1 m,
– maksymalna głębokość bruzdy wynosi 1/2 grubości ściany,
– odstęp pomiędzy bruzdami nie powinien być mniejszy niż 50 cm.
 
2. Bruzdy pionowe
– jeśli głębokość bruzdy jest większa od 1/2 grubości ściany, długość bruzdy nie może być większa niż 1 m,
– jeśli długość bruzdy jest mniejsza niż 1 m, nie ogranicza się głębokości bruzdy.
 
3. Grubość otuliny (odległość między krawędzią ściany a rurą lub przewodem) powinna wynosić przynajmniej 1 cm.
Montaż instalacji 

 
Montaż instalacji
 

Opis rysunków

d – grubość ścianki MultiGips
a – dopuszczalna głębokość bruzdy
l – dopuszczalna długość bruzdy
 
Powyższe zasady pozwalają montować wewnątrz ścian MultiGips przewody elektryczne oraz instalację wodną, natomiast instalację kanalizacyjną należy prowadzić na zewnątrz ściany (jeśli jest to ściana jednowarstwowa). W przypadku ścian dwuwarstwowych możliwe jest prowadzenie instalacji kanalizacyjnej w środku ściany pomiędzy płytami.