Czynności przygotowawcze

Narzędzia
 
Na oczyszczonym z kurzu podłożu (zdjęcie 1) nanieść za pomocą sznura barwiącego linie wyznaczające położenie ścian.
Na istniejących ścianach zaznaczyć krawędzie pionowe ścian MultiGips (zdjęcie 2).
 
Czynności przygotowawcze      Czynności przygotowawcze      Czynności przygotowawcze
 
Klej MultiGips Fugenfüller Kleber należy wsypywać powoli i równomiernie do wiadra zawierającego 2-3 litry czystej wody. W trakcie wsypywania nie wolno mieszać zawartości wiadra. Wsypywanie należy zakończyć, gdy całe spoiwo osiądzie pod wodą, a ponad nim pozostanie warstewka wody o grubości około 1 mm. Po upływie około 5-10 minut od zakończenia czynności wsypywania należy zamieszać klej za pomocą kielni sztukatorskiej (zdjęcie 3). (Nie jest zalecane stosowanie mieszadła mechanicznego).
 
Przygotowany do pracy klej gipsowy powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Można go używać przez około 60 minut. Należy pamiętać o tym, aby w trakcie pracy nie dolewać wody ani nie dosypywać kleju do gotowej zaprawy oraz przed rozmieszaniem kolejnej porcji dokładnie oczyścić wiadro.
 
Czynności przygotowawcze      Czynności przygotowawcze      Ściana działowa
 
Dla wygody i precyzji montażu, w miejscu projektowanej ściany, zaleca się przyklejenie klejem MultiGips Fugenfuller Kleber do podłoża taśmy bitumicznej (zdjęcie 4). Nie jest błędem technologicznym jedynie jej rozłożenie na podłożu.
 
W przypadku dużych nierówności podłoża zaleca się wykonanie w miejscu montażu ściany warstwy wyrównującej z zaprawy cementowej.
 
Na istniejących ścianach (zdjęcie 5), w miejscu ich styku ze ściankami MultiGips, wkleja się taśmę elastyczną z korka prasowanego lub taśmy AkustikPro używając do tego celu również kleju gipsowego.
 
Dopuszcza się układanie płyt „na stojąco”, tzn. dłuższą krawędzią w kierunku pionowym. Zatem przed przystąpieniem do montażu ścian MultiGips należy zmierzyć wysokość kondygnacji aby dobrać optymalne ułożenie płyt w poszczególnych warstwach i zminimalizować ilość odpadów.
 
Płyty „na stojąco” mogą wystąpić w jednej lub dwóch warstwach. Przykładowe rozmieszczenie na poniższych rysunkach:
 
Ściana działowa      Ściana działowa
 
Ściana działowa      Ściana działowa