Veiligheid (SDS & PSIS)

Veiligheidsinformatieblad (SDS)

De veiligheidsinformatiebladen maken deel uit van de technische documentatie volgens de bouwproductenverordening.

Opmerking: Alleen beschikbaar in het Engels

 

Lightweight machine gypsum plasters EN 13279-1
Group Safety Data Sheet for the products MP 100 leicht, MP 101 leicht, MP Classic F
Lightweight machine gypsum-lime plasters EN 13279-1
Group Safety Data Sheet for the products MP 103 L KalkGips plus and MP KalkGips leicht
Machine gypsum plasters EN 13279-1
Group Safety Data Sheet for the products MP Classic and MP 80 leicht
MultiGips MP Classic D6 EN 13279-1
Safety Data Sheet
MultiGips MP AquaProtect DIN EN 13279-1
Safety Data Sheet
Gypsum projection thin coat plaster EN 13279-1
Group Safety Data Sheet
Hand gyspum plasters EN 13279-1
Group Safety Data Sheet for the products RotWeiss leicht 120f, RotWeiss 120m, RotWeiss 100, RotWeiss 60, GoldWeiss

 

Productveiligheidsinformatieblad (PSIS)

Volgens artikel 31 van de REACH-verordening zijn voor deze producten geen veiligheidsinformatiebladen vereist. De productveiligheidsinformatiebladen zijn op vrijwillige basis opgesteld.

Opmerking: Alleen beschikbaar in het Engels

 

MultiGips Aufbrennsperre
Safety Data Sheet
MultiGips Grundiermittel
Safety Data Sheet
MultiGips Betonkontakt
Safety Data Sheet
MultiGips Ansetzgips EN 14496
Product Safety Information Sheet
Gypsum binders EN 13279-1
Product Safety Information Sheet
Fillers/smoothing gypsums EN 13963
Product Safety Information Sheet