Juridische informatie

Aansprakelijkheid en disclaimer

VG-ORTH GmbH & Co. KG (afgekort: VG-ORTH) spant zich in om de beschikbare informatie up-to-date, inhoudelijk juist en volledig aan te bieden. Daarom worden alle contents van deze website regelmatig gecontroleerd. Toch zijn fouten nooit helemaal uit te sluiten. Daarom kan niet worden gegarandeerd dat de inhoud volledig, juist en up-to-date is.

VG-ORTH is niet aansprakelijk voor de contents en de beschikbaarheid van websites van derden die via externe links in deze website te bereiken zijn. VG-ORTH distantieert zich uitdrukkelijk van alle contents die mogelijk strafrechtelijk of aansprakelijkheidsrechtelijk relevant zijn of strijdig zijn met de goede zeden.

VG-ORTH kan deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken wijzigen en/of het functioneren ervan staken, en is niet verplicht om de contents van deze website bij te werken.

Toegang en gebruik van deze website geschieden op eigen risico van de gebruiker. VG-ORTH is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, inclusief directe, indirecte, incidentele, op voorhand concreet te bepalen schade of gevolgschade, die naar men zegt door de of in verband met de toegang en/of het gebruik van deze website is opgetreden.

 

Auteursrecht

© Copyright 2018 VG-ORTH GmbH & Co. KG Stadtoldendorf (Duitsland). Alle rechten voorbehouden.

Het design van deze website van de ontwerper en de daarin gepubliceerde inhoud (teksten, afbeeldingen, grafieken) zijn auteursrechtelijk beschermd. De pagina’s mogen uitsluitend voor priv√©gebruik worden gereproduceerd. Wijzigingen in teksten en afbeeldingen alsook openbare verspreiding zijn niet toegestaan. De auteursrechten voor gepubliceerde, door VG-ORTH gemaakte contents zijn eigendom van de uitgever. Sommige afbeeldingen op deze website kunnen onder het auteursrecht van derden vallen.

Tenzij anders aangegeven zijn alle handelsmerken op onze website door het merkenrecht beschermd. Dit geldt met name voor merken, typeaanduidingen, logo’s en emblemen.