Verstandig bouwen

Gipsblokken zijn bouwelementen voor een weldoordachte opbouw van niet-dragende scheidingswanden. Ze zijn 70 of 100 mm dik en zijn vervaardigd van zuiver stucgips. Met gipsblokken worden stabiele en toch lichte scheidingswanden gerealiseerd.

Gipsblokken combineren de voordelen van metselwerk en droge montage (b.v. metalstud wanden) in een systeem. Met gips­blokken worden zonder stijl- en regelwerk homogene, monoliete wanden opgebouwd. Dankzij de afmetingen van de gipsblokken is een snelle voortgang mogelijk: slechts drie gipsblokken van bijvoorbeeld 640 mm x 500 mm vormen al een wandoppervlak van 0,96 m². Net als bij de droge montage wordt bij het bouwen met gipsblokken weinig water in de bouw gebracht. Er wordt geen metselmortel maar gipslijm verwerkt.

Dankzij het messing- en groefsysteem passen de gipsblokken precies in elkaar. Hierdoor ontstaan extreem vlakke wandopper­vlakken. Het aanbrengen van pleisterwerk is niet nodig. De voegen, naden en sleuven moeten slechts worden dichtgezet en eventueel nog worden afgefilmd. Vervolgens kan het wandoppervlak met alle beschikbare technieken worden afgewerkt.

Om snel, economisch en flexibel te kunnen bouwen, wordt steeds vaker de draagconstructie van de ruimte-indeling gescheiden. Eerst worden alle dragende constructiedelen geplaatst. Zo ontstaan op elke bouwlaag grote oppervlakken, die pas in tweede instantie worden ingedeeld met niet-dragende scheidingswanden voor de afzonderlijke ruimten.