Robuust, want massief

Scheidingswanden van gipsblokken hebben geen draagconstructie nodig en evenmin lateien, hoeklijnen of profielen voor het afdragen van belastingen. De wanden be­staan door en door uit hoogwaardig stucgips en hebben over de volledige oppervlakte en doorsnede dezelfde eigenschappen.

Openingen of aan de wand te bevestigen voorwerpen kunnen daarom op elke willekeurige plaats worden gesitueerd. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met afstanden van rasters of profielen. Zelfs zware voorwerpen, zoals keukenkasten of wastafels, kunnen eenvoudig en veilig worden bevestigd met regulier ver-krijgbare pluggen.

De stabiele gipsblokkenwanden hebben net als in de massieve bouw de vertrouw­de en gewaardeerde hoge weerstand tegen mechanische belastingen. Eventuele beschadigingen van het oppervlak door geweld of vandalisme kunnen snel en eenvoudig worden hersteld.