Geluidisolatie

Geluidisolatie met gipsblokken

De geluidprestaties van binnenwanden worden beïnvloed door de uitvoering van de wand-, vloer- en plafondaansluitingen. De gipsblokken van MultiGips zijn homogeen en massief, waardoor ze van zichzelf direct geluid al enigszins dempen. Voor een hoge luchtgeluidisolatie kunt u de rood gekleurde MultiGips gipsblokken, met een hoge volumieke massa, toepassen.

Gipsblokken kunnen star, glijdend of elastisch worden verbonden met belendende wanden, vloeren en plafonds. Bij wanden waar hoge eisen aan de geluidisolatie worden gesteld, moeten de aansluitingen bij voorkeur elastisch worden uitgevoerd. Hierbij wordt de gipswand geluidtechnisch ontkoppeld van de aansluitende constructie met behulp van een elastische randstrook. Door het gebruik van randstroken wordt de zijwaartse geluidoverdracht gereduceerd en de geluidisolatie geoptimaliseerd.

 

Bewijs van enkelvoudige constructies

Testrapport L 70 / LH 70
Rw 38 dB
Wanddikte 70 mm
Massa per opper­vlakte-eenheid ca. 53,8 kg/m²
Aansluiting AkustikBit 1000
Testrapport L 100 / LH 100
Rw 42 dB
Wanddikte 100 mm
Massa per opper­vlakte-eenheid ca. 76,0 kg/m²
Aansluiting AkustikBit 1000
Testrapport Z 70
Rw 40 dB
Wanddikte 70 mm
Massa per opper­vlakte-eenheid ca. 79,0 kg/m²
Aansluiting AkustikBit 1000