Brandwerendheid

Brandwerendheid met gipsblokken

Gips is een mineraal bouwmateriaal (Euroklasse A1 conform NEN-EN 13501-1). Het bestaat uit calciumsulfaat en water (Di-hydraat). Het water heeft een aandeel tot 20% van het totale materiaal. Bij een hoge temperatuurbelasting door brand wordt het water aan het gips onttrokken. Het kristalwater verdampt, waardoor energie aan de brand wordt onttrokken. De oppervlaktetemperatuur van het wandoppervlak dat niet naar het vuur is toegekeerd stijgt nauwelijks. Hoe dikker de gipswand, des te groter de brandwerendheid.

Bouwdelen die uit gipsblokken bestaan (scheidings- en schachtwanden, vrijstaande voorzetwanden en kolombekledingen) hebben een massieve, homogene opbouw van gips, dat een brandveilig bouwmateriaal is. Alle systeemcomponenten, waaronder ook gipslijm, vulgips en gipsplamuur, zijn A1-geclassificeerde bouwproducten. De massieve bouwelementen zijn voor een bepaalde tijd brandwerend en ze behouden, ook bij algehele waterverdamping uit het gips, hun stevigheid en vormstabiliteit. Dit geldt evenzeer voor samengestelde wanden, die wat betreft brandveiligheid als twee afzonderlijke, enkelvoudige wanden moeten worden beschouwd.

 

Classificatierapport van enkelvoudige constructies

Enkelvoudige gipsblokkenwand – L 70/LH 70
Brandwerendheid E60/EI60/EW60
Classificatierapport Efectis 2015.09
Uitgave: september 2015