Veiligheid (SDS & PSIS)

Veiligheidsinformatieblad (SDS)

De veiligheidsinformatiebladen maken deel uit van de technische documentatie volgens de bouwproductenverordening.

Opmerking: Alleen beschikbaar in het Engels

 

MultiGips FG 700 Filler EN 13279-1
Safety Data Sheet
MultiGips FG 70 Filler
Safety Data Sheet
MultiGips FG 70-B Filler with Radiation Protection EN 13279-1
Safety Data Sheet

 

Productveiligheidsinformatieblad (PSIS)

Volgens artikel 31 van de REACH-verordening zijn voor deze producten geen veiligheidsinformatiebladen vereist. De productveiligheidsinformatiebladen zijn op vrijwillige basis opgesteld.

Opmerking: Alleen beschikbaar in het Engels

 

Solid Gypsum Blocks EN 12859
Product Safety Information Sheet
D100-R48 Radiation Protection Block EN 12859
Product Safety Information Sheet
Adhesive for Gyspum Blocks EN 12860
Product Safety Information Sheet
MultiGips SG 90 Uni Surface smoothing plaster EN 13279-1
Product Safety Information Sheet