Hustota třída D (vysoký), radiační ochrany

Sádrové tvárnice EN 12859 – radiační ochrany

Hustota třída D (vysoký)

 

D100-R48

Prohlášení o vlastnostech (PDF)
Bezpečnostní list výrobku (PDF, angličtina)